Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości powyżej 7000 euro netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt. 8 prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz.1843) 1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla średnio 2 osób w ilości średnio 186 godzin na terenie miasta Malborka i Kałdowa. […]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zaproszenie do złożenia ofertyw postępowaniu o wartości powyżej 7000 euro netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt. 8 prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz.1843) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla średnio 2 osób w ilości średnio 186 godzin na terenie miasta Malborka i Kałdowa. Specjalistyczne usługi […]