Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej dla dzieci i młodzieży jako trwałości projektu Malbork na „+” – działania społeczne

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia Otwarcie ofert – awaria platformy e-Zamówienia

Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia Otwarcie ofert – awaria platformy e-Zamówienia

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – skan

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022