Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia