Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej (dla 1 osoby dorosłej), rehabilitacja w zakresie terapii stopy (dla 1 dziecka)dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie treningu umiejętności społecznych oraz zajęć z logopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie treningu umiejętności społecznych oraz zajęć z logopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej (dla 1 osoby dorosłej), rehabilitacja w zakresie terapii stopy (dla 1 dziecka) dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej (dla 1 osoby dorosłej), rehabilitacja w zakresie terapii stopy (dla 1 dziecka) dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 […]

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Nabór na stanowisko „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Załączniki:

Zmiana terminu składania oferty cenowej na obsługę prawną

Informujemy iż ulega zmianie termin składania ofert na ,,Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2022 rok” dotyczący numeru zgłoszenia ZP.261.4.2021.AW na 27.12.2021r. godz. 9:00 z uwagi, że MOPS w Malborku dnia 24.12.2021r. jest zamknięty.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę prawną MOPS w Malborku na 2022 rok

Zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2022 rok” w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U z 2021 poz. 1129 z późń., zm.)