Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Otwarcie ofert – awaria platformy e-Zamówienia