Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – skan

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Świadczenie wsparcia specjalistycznego rodziny – terapia rodzinna dla uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie indywidualnego doradztwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Świadczenie usług terapii/diagnozy i wsparcia logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług indywidualnego doradztwa pedagogicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług indywidualnego doradztwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022