Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych.„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej, oligofrenopedagoga, treningu umiejętności społecznych oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – skan.pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej, oligofrenopedagoga, treningu umiejętności społecznych oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej, oligofrenopedagoga, treningu umiejętności społecznych oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”.

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2022 rok – ogłoszenie II

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na miniPortalu – szczegóły postępowania.

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na 2022 rok

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na miniPortalu – szczegóły postępowania.

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2022 rok

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na miniPortalu – szczegóły postępowania.

Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2022 rok

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na miniPortalu – szczegóły postępowania.