Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zapytanie ofertowe „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”