Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej- terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”. Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy […]

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z neurologopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą Vojty dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z neurologopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z neurologopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”. Usługa świadczona w domu klienta. Ofertę cenową wraz ze […]

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”. Usługa świadczona w domu klienta. Ofertę cenową wraz […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” Zapytanie ofertoweZałącznik Nr 1 Formularz ofertyZałącznik Nr 2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniuZałącznik Nr 3 Informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowychZałącznik Nr […]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą Vojty dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty