Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Ochrona Danych Osobowych

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku z siedzibą przy ul. Słowackiego 74, 82-200 Malbork.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Szczegółowe klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku:

 1. Informacja ogólna
 2. Informacja w zakresie pomocy społecznej
 3. Informacja w zakresie świadczeń rodzinnych
 4. Informacja w zakresie świadczeń wychowawczych
 5. Informacja w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 6. Informacja w zakresie procedury „Niebieska karta”
 7. Informacja w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 8. Informacja w zakresie Programu Czyste Powietrze
 9. Informacja dla pracownika
 10. Informacja dla kandydata do pracy
 11. Staże/praktyki zawodowe
 12. Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej
 13. Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej
 14. Zamówienia publiczne1
 15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 16. Skargi i wnioski
 17. Systemu rejestrujący obraz (monitoring)
 18. Informacja skrócona

1 Klauzula wymaga uzupełnienia danych dotyczących konkretnego postępowania w sprawie zamówienia publicznego