Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


AktualnościRSS

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Wyniki naboru na stanowisko inspektor

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektor, wybrana do zatrudnienia została Pani Katarzyna Czerska zamieszkała w Malborku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z psychologiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej dla dzieci i młodzieży jako trwałości projektu Malbork na „+” – działania społeczne

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu  programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24.11.2023 r. Program jest finansowany w całości  ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Celem szczegółowym Programu jest przyznanie usługi osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, tj. Wsparcie w 2024 roku […]

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia Otwarcie ofert – awaria platformy e-Zamówienia

Świadczenie usług w formie przygotowywania i podawania gorącego posiłku dla osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia Otwarcie ofert – awaria platformy e-Zamówienia

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – OPIEKA WYTCHNIENIOWA – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który […]

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023