Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


AktualnościRSS

Zmiany w programie „Rodzina 500+”

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego. W okresie składania wniosków o świadczenie wychowawcze w każdej jednostce ZUS […]

Aktualizacja planu zamówień publicznych

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje iż od dnia 2 sierpnia 2021r. przyjmowanie wniosków papierowych  na okres zasiłkowy 2021/2022 świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego odbywać będzie się w sekcji Świadczeń Rodzinnych pokój Nr 2, w godzinach: poniedziałek – 8.00 do 14.00 wtorek – 8.00 do 14.00 środa – […]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. starszy referent ds. usług opiekuńczych, w pełnym wymiarze czasu pracy. Termin składania ofert do dnia 02.08.2021 roku. Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej.pdf Informacja o wyniku naboru.pdf

Składanie wniosków w formie elektronicznej

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2021/2022 od dnia 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. wnioski o ustalenie uprawnień do: świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych utworzonego przez ministra ds. rodziny (empatia),  udostępnianego przez ZUS i banki […]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości powyżej 7000 euro netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt. 8 prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz.1843) 1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla średnio 2 osób w ilości średnio 186 godzin na terenie miasta Malborka i Kałdowa. […]

Ważne informacje ws. zmian w programie Dobry Start tzw. 300+

Prezydent podpisał nowelizację w sprawie zmian w programie Dobry Start tzw. 300+ Jak i od kiedy będzie można składać wnioski o 300+? Wnioski o „Dobry start” będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a realizacją programu zajmie się ZUS, a nie – jak obecnie – samorządy – tak przewiduje nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie […]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zaproszenie do złożenia ofertyw postępowaniu o wartości powyżej 7000 euro netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt. 8 prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz.1843) Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla średnio 2 osób w ilości średnio 186 godzin na terenie miasta Malborka i Kałdowa. Specjalistyczne usługi […]

Budżet 2020

Sprawozdania finansowe 2020

Zarządzenie nr 7/2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 26.02.2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku w 2021 roku w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku.