Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


AktualnościRSS

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.02.2024 r. Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok”. Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy wysłać na […]

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok”. Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy wysłać […]

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

Wyniki naboru na stanowisko inspektor

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. inspektor, wybrana do zatrudnienia została Pani Katarzyna Czerska zamieszkała w Malborku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z psychologiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, specjalistycznej i podwórkowej dla dzieci i młodzieży jako trwałości projektu Malbork na „+” – działania społeczne

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia