Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


AktualnościRSS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” Zapytanie ofertoweZałącznik Nr 1 Formularz ofertyZałącznik Nr 2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniuZałącznik Nr 3 Informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowychZałącznik Nr […]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – skan

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą Vojty dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z psychologiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z oligofrenopedagogiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Oligofrenopedagog

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z logopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – LOGOPEDA

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku zamierza przystąpić do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 – Moduł II Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Adresaci programu: Opis Usługi: Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) […]

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOYTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOYTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku” Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami można […]