Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


AktualnościRSS

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. starszy referent w dziale świadczeń pomocy środowiskowej, wybrana do zatrudnienia została Pani Marta Staszkiewicz zamieszkała w Malborku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. płac

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. Nazwa stanowiska pracy – podinspektor ds. płac Termin składania dokumentów do dnia 25.09.2023 roku. Szczegóły naboru w zamieszczonym załączniku (ogłoszenie o naborze – podinspektor ds. płac). Załączniki:

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej- terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”. Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy […]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego referenta w dziale świadczeń pomocy społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze. Nazwa stanowiska pracy – starszy referent w dziale świadczeń pomocy społecznej. Termin składania dokumentów do dnia 13.09.2023 roku. Szczegóły naboru w zamieszczonym załączniku (ogłoszenie o naborze – starszy referent w dziale świadczeń pomocy społecznej).

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym […]

Komunikat

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje: wnioski o ustalenie uprawnień na okres zasiłkowy 2023/2024 ws: od dnia 1 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny (empatia). Przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2023/2024 […]

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z neurologopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą Vojty dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty