Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Zmiana treści ogłoszenia na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż ulega zmianie liczba godzin świadczenie usług w zakresie Integracji Sensorycznej z 39 godzin dla 1 dziecka na 96 na 2 dzieci.

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz rehabilitacji neurologopedycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx

Zmiana terminu składania ofert na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Informujemy iż ulega zmianie termin składania ofert na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” dotyczący numeru zgłoszenia UOP.261.5.2022.EF z dnia 22 lutego 2022 r. z powodu błędnie wpisanego terminu składania ofert w zapytaniu. Aktualnie obowiązujący termin składania ofert upływa w dniu 02 marca 2022 roku.

Zapytanie ofertowe „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz rehabilitacji neurologopedycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz rehabilitacji neurologopedycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx