Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie indywidualnego doradztwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia