Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II Cel: Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Adresaci programu: Opis Usługi: […]

Dodatkowy nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystąpiło do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór ciągły do wysokości otrzymanych środków finansowych.Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawującychbezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia […]

Komunikat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 10/2024 r. z dnia 29.02.2024 roku, w związku z art. 130 § 2 KP dzień 22.03.2024 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Malbork za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 06.01.2024 r. W związku z powyższym w dniu 22.03.2024 […]

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.02.2024 r. Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku […]

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu  programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 24.11.2023 r. Program jest finansowany w całości  ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Celem szczegółowym Programu jest przyznanie usługi osobom wymagającym wysokiego poziomu wsparcia, tj. Wsparcie w 2024 roku […]

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY – OPIEKA WYTCHNIENIOWA – DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który […]

Komunikat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w związku z art. 130 § 2 KP dzień 13.11.2023 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Malbork za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 11.11.2023 r. W związku z powyższym w dniu 13.11.2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku będzie nieczynny.

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH – ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ALBO ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zmiany od 1 stycznia 2024 r. w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż art. 43 i art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U.  2023 r. poz. 1429) wprowadzono zmiany w: – ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach […]

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, 00/100). Głównym […]

Komunikat

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje: wnioski o ustalenie uprawnień na okres zasiłkowy 2023/2024 ws: od dnia 1 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny (empatia). Przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2023/2024 […]