Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Aktualności

Zmiany w programie „Rodzina 500+”

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Od 2022 roku obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego. W okresie składania wniosków o świadczenie wychowawcze w każdej jednostce ZUS […]

Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje iż od dnia 2 sierpnia 2021r. przyjmowanie wniosków papierowych  na okres zasiłkowy 2021/2022 świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego odbywać będzie się w sekcji Świadczeń Rodzinnych pokój Nr 2, w godzinach: poniedziałek – 8.00 do 14.00 wtorek – 8.00 do 14.00 środa – […]

Składanie wniosków w formie elektronicznej

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2021/2022 od dnia 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. wnioski o ustalenie uprawnień do: świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych utworzonego przez ministra ds. rodziny (empatia),  udostępnianego przez ZUS i banki […]

Ważne informacje ws. zmian w programie Dobry Start tzw. 300+

Prezydent podpisał nowelizację w sprawie zmian w programie Dobry Start tzw. 300+ Jak i od kiedy będzie można składać wnioski o 300+? Wnioski o „Dobry start” będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a realizacją programu zajmie się ZUS, a nie – jak obecnie – samorządy – tak przewiduje nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie […]

Zarządzenie nr 7/2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 26.02.2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku w 2021 roku w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku.