Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej- terapia ręki dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”.

Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres e-mail: mdolata@mops.malbork.pl