Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”. Usługa świadczona w domu klienta.

Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy wysłać na adres e-mail: mdolata@mops.malbork.pl

Załącznik Nr 1 Formularz oferty
Załącznik Nr 2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 Informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowych
Załącznik Nr 4 Oświadczenie o niekaralności
Zapytanie ofertowe