Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zapytanie ofertowe „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz rehabilitacji neurologopedycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych.


„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz rehabilitacji neurologopedycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”