Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości powyżej 7000 euro netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt. 8 prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz.1843)

1. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla średnio 2 osób w ilości średnio 186 godzin na terenie miasta Malborka i Kałdowa. 
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą świadczone w następującym zakresie i podzielone na 3 grupy: 
a) Logopeda – 62 godzin łącznie 
b) Pedagog – 62 godzin łącznie 
c) Psycholog – 62 godzin łącznie