Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 30 godzin miesięcznie w okresie 07.2024 r. – 31.12.2024 r.