Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Komunikat

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje:

wnioski o ustalenie uprawnień na okres zasiłkowy 2023/2024 ws:

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

od dnia 1 lipca 2023 r. do 31 lipca 2023 r. można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych tj. utworzonego przez ministra ds rodziny (empatia).

Przyjmowanie wniosków papierowych na okres zasiłkowy 2023/2024 odbywa się od dnia 1 sierpnia 2023 r. w Sekcji Świadczeń Rodzinnych – pokój nr. 6.

Dział Świadczeń Rodzinnych
• poniedziałek: 8.00 do 14.00
• wtorek: 8.00 do 14.00
• środa: 8.00 do 14.00
• czwartek: 8.00 do 14.00
• piątek: nieczynne (praca administracyjna)

Przyjmowanie poprawnie wypełnionych wniosków (innych wymaganych dokumentów, korespondencji) oraz załatwianie spraw odbywać będzie się również:

 • poprzez wrzucanie do skrzynki znajdującej się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych,
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 82-200 Malbork ul. J. Słowackiego 74
 • osobiście w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

Druki można pobrać w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz ze strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MALBORKU – Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Pl. Słowiański 17 82-200 Malbork

pokój nr 4:

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego literki A – K, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – tel. 647-16-11
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego literki L – Ż, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – tel. 647-16-05

pokój nr 5:
świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie

 • literki A – Ż – tel. 647-16-06

pokój nr 5:
zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga, Karta Dużej Rodziny, jednorazowe świadczenie „Za życiem” – tel./fax 647-16-08

pokój nr 17:
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, nienależnie pobrane świadczenia, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie 500+ – tel. 647-16-12