Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z psychologiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty