Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie usług indywidualnego doradztwa psychologicznego dla dzieci i młodzieży, rodziców/opiekunów prawnych – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia