Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę prawną MOPS w Malborku na 2022 rok

Zaproszenie do złożenia oferty na: ,,Świadczenie obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2022 rok” w postępowaniu o wartości poniżej 130 000 zł netto prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U z 2021 poz. 1129 z późń., zm.)