Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


AktualnościRSS

Nabór na stanowisko – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego Ogłoszenie dotyczy świadczenia usługi przez 1 asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz 1 uczestnika Programu w wymiarze do 30 godzin miesięcznie w okresie 07.2024 r. […]

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł II Cel: Wsparcie finansowe gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Adresaci programu: Opis Usługi: […]

Budżet 2023

Sprawozdania finansowe 2023 r.

Dodatkowy nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – Opieka wytchnieniowa – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystąpiło do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Nabór ciągły do wysokości otrzymanych środków finansowych.Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawującychbezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia […]

Komunikat

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż na podstawie Zarządzenia Nr 10/2024 r. z dnia 29.02.2024 roku, w związku z art. 130 § 2 KP dzień 22.03.2024 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników MOPS Malbork za święto przypadające w sobotę, tj. dnia 06.01.2024 r. W związku z powyższym w dniu 22.03.2024 […]

Nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie – „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miasto Malbork przystępuje do realizacji Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 09.02.2024 r. Program jest finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 1) dziećmi do ukończenia 16. roku […]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok”. Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy wysłać na […]

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2024 rok”. Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy wysłać […]