Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


AktualnościRSS

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z neurologopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą Vojty dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z neurologopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z neurologopedą dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”. Usługa świadczona w domu klienta. Ofertę cenową wraz ze […]

Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą VOJTY dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”. Usługa świadczona w domu klienta. Ofertę cenową wraz […]

Budżet 2022

Sprawozdania finansowe 2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” Zapytanie ofertoweZałącznik Nr 1 Formularz ofertyZałącznik Nr 2 Spełnienie warunków udziału w postępowaniuZałącznik Nr 3 Informacja dot. ochrony i przetwarzania danych osobowychZałącznik Nr […]

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 – skan

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej metodą Vojty dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty