Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. płac

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska pracy – podinspektor ds. płac

Termin składania dokumentów do dnia 25.09.2023 roku.

Szczegóły naboru w zamieszczonym załączniku (ogłoszenie o naborze – podinspektor ds. płac).

Załączniki: