Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z oligofrenopedagogiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Oligofrenopedagog