Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku można składać wnioski o dodatek węglowy.

Dodatek węglowy to nowe świadczenie jednorazowe, realizowane w 2022 r. Ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.