Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej METODA VOJTU oraz w zakresie rehabilitacji neurologicznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”