Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zmiana treści ogłoszenia na „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie Integracji Sensorycznej dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku informuje, iż ulega zmianie liczba godzin świadczenie usług w zakresie Integracji Sensorycznej z 39 godzin dla 1 dziecka na 96 na 2 dzieci.