Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz treningu umiejętności społecznych dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx