Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID-19, celem maksymalnego zabezpieczenia bezpieczeństwa interesantów oraz pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy MOPS w Malborku, informujemy iż od dnia 20.01.2022 r. do odwołania, zadania realizowane przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych będą realizowane w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę.


Przyjmowanie korespondencji oraz załatwianie spraw odbywać się m.in. będzie:

  • poprzez wrzucanie do skrzynki nadawczej znajdującej się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy pok. nr 2,
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem e-PUAP lub empatia,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malbork ul. J. Słowackiego 74,
  • telefonicznie


INFORMUJEMY, ŻE STANOWISKO
DO PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DODATEK OSŁONOWY ZNAJDUJE SIĘ W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH POK. nr 3

Obsługa bezpośrednia petentów odbywa się w godzinach:

PONIEDZIAŁEK 9.00 – 13.00

WTOREK 9.00 – 13.00

ŚRODA 11.00 – 16.30

CZWARTEK 9.00 – 13.00


Druki niezbędne do ustalenia prawa do poszczególnych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Ośrodka, na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz na specjalnie przygotowanym stojaku w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych (budynek Starostwa Powiatowego w Malborku Pl. Słowiański 17, parter przy pok. Nr 2).


Jednocześnie informujemy, że w przypadku spraw wymagających osobistej wizyty w należy umówić się wcześniej z danym pracownikiem telefonicznie. Informacje na temat numerów telefonów i adresów mailowych znajdą Państwo na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mops.malbork.pl lub bip.mops.malbork.pl


Prosimy również, by w trakcie korzystania z obsługi skrzynki podawczej zachowali dystans i nie przemieszczali się Państwo do innych pomieszczeń.


Powyższe działania mają na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników oraz realizację nałożonych zadań na sekcję Świadczeń Rodzinnych w ustawowo przewidzianych terminach.Prosimy o wyrozumiałość.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Jacek Wojtuszkiewicz