Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej, oligofrenopedagoga, treningu umiejętności społecznych oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”