Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych na 2022 rok

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na miniPortalu – szczegóły postępowania.