Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku – Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje iż od dnia 2 sierpnia 2021r. przyjmowanie wniosków papierowych  na okres zasiłkowy 2021/2022

 • świadczeń rodzinnych
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

odbywać będzie się w sekcji Świadczeń Rodzinnych pokój Nr 2, w godzinach:

 • poniedziałek – 8.00 do 14.00
 • wtorek – 8.00 do 14.00
 • środa – 9.00 do 16.00
 • czwartek – 8.00 do 14.00
 • piątek – 8.00 do 14.00

W budynku należy zachowywać środki ochrony osobistej, czyli odpowiedni dystans oraz zakrywać nos i usta. W pokoju może być obsługiwana tylko jedna osoba.

UWAGA !

WYPEŁNIONE DRUKI MOŻNA WRZUCAĆ BEZPOŚREDNIO DO SKRZYNKI NADAWCZEJ.

Skrzynka przeznaczona jest na poprawnie wypełnione wnioski o przyznanie wszelkich świadczeń realizowanych przez  Sekcję Świadczeń Rodzinnych, na dokumentację związaną z wezwaniami itp.  

Prosimy o poprawne i czytelne wypełnienie wniosku, przede wszystkim podanie poprawnego numeru telefonu i adresu e-mail ; we wniosku konieczne jest  podanie numeru rachunku  bankowego.

Wypełnione wnioski i inne wymagane dokumenty (w formie załączników) można również przesyłać: 

 • drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych tj.  utworzonego przez ministra ds. rodziny, udostępnianego przez ZUS i  banki
 • tradycyjną drogą pocztową na adres:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

ul. Słowackiego 74  82-200 Malbork

 • lub składać w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74

DRUKI MOŻNA POBRAĆ ZE STOJAKA USYTUOWANEGO NA KORYTARZU, ZE STRONY INTERNETOWEJ OŚRODKA ORAZ ZE STRONY MINISTERSTWA RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ