Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Składanie wniosków w formie elektronicznej

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że na okres zasiłkowy 2021/2022 od dnia 1 lipca 2021 r. do 31 lipca 2021 r. wnioski o ustalenie uprawnień do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego

można składać tylko w formie elektronicznej za pomocą systemów teleinformatycznych utworzonego przez ministra ds. rodziny (empatia),  udostępnianego przez ZUS i banki

Przyjmowanie wniosków papierowych  na okres zasiłkowy 2021/2022 odbywać będzie się  od dnia 1 sierpnia 2021 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych.      

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, ograniczamy załatwianie swoich spraw osobiście.   

Przyjmowanie poprawnie wypełnionych wniosków (innych wymaganych dokumentów, korespondencji) oraz załatwianie spraw odbywa się:

  • poprzez wrzucanie do skrzynki nadawczej znajdującej się w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych przy pok. nr 2,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres:
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 82-200 Malbork ul. J. Słowackiego 74
  • osobiście w sekretariacie tut. MOPS (pokój nr 12, II piętro) ul. Słowackiego 74    

Druki  można  pobrać w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz ze strony ministerstwa rodziny pracy i polityki społecznej