Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok

Miasto Malbork – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku zamierza przystąpić do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023Moduł II


Cel: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.


Adresaci programu:

 • mieszkańcy miasta Malborka,
 • osoby w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom

Opis Usługi:

 • udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy
  z następujących funkcji:
 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski, 
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.


Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.


W celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem w projekcie  zapraszamy do kontaktu do dnia
13 stycznia 2023 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malborku,
ul. Słowackiego 74 pod nr telefonu: 55 647 27 81 wew. 35