Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z psychologiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie zajęć z psychologiem dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2023 roku”

Ofertę cenową wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście (dokumenty muszą być w zamkniętej kopercie) w siedzibie Zamawiającego:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Słowackiego 74,
82-200 Malbork
lub wysłane na adres e-mail: efalkiewicz@mops.malbork.pl