Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie usług terapii/diagnozy i wsparcia logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadami wymowy – uczestników projektu „Malbork na „+” – działania społeczne”

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia