Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zmiana terminu składania ofert na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”

Informujemy iż ulega zmianie termin składania ofert na „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla osób świadczących usługę Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” dotyczący numeru zgłoszenia UOP.261.5.2022.EF z dnia 22 lutego 2022 r. z powodu błędnie wpisanego terminu składania ofert w zapytaniu.

Aktualnie obowiązujący termin składania ofert upływa w dniu 02 marca 2022 roku.