Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zmiana organizacji pracy Sekcji Świadczeń Rodzinnych

SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w MALBORKU INFORMUJE, że od dnia 20.01.2022 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym tj. Koronawirusem SARS – CoV2 w Polsce, nie będzie możliwości załatwienia swoich spraw osobiście!!!


Prosimy składanie wniosków poprzez:

– elektroniczne platformy E-puap, Empatia,

– drogą pocztową MOPS Malbork, ul. J. Słowackiego 82-200 Malbork,

– poprzez złożenie korespondencji do skrzynki umieszczonej w holu Sekcji Świadczeń Rodzinnych (budynek Starostwa Powiatowego parter przy pok. nr 2)


Sprawy można załatwić osobiście tylko po uprzednim telefonicznym omówieniu się na wizytę:


Niezbędne numery telefoniczne :

tel. 55 647-16-08 (świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, DODATEK OSŁONOWY) – nazwiska według liter A – K

tej. 55 647-16-06 (świadczenia rodzinne, świadczenie rodzicielskie, DODATEK OSŁONOWY) – nazwiska według liter L – Ż

tel. 55 647-16-07 (zasiłek pielęgnacyjny, jednorazowa zapomoga, karta dużej rodziny)

tel. 55 647-16-11(świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych nazwiska według liter A – L oraz ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+)

tel. 55 647-16-05(świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, nazwiska według liter L – Ż

tel. 55 647-16-12 (świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, nienależnie pobrane świadczenia)


W dalszej kolejności pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą nawiązywali kontakt telefoniczny celem prowadzenia zgłoszonej sprawy.


Powyższe działania mają na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników oraz realizację nałożonych zadań na sekcję Świadczeń Rodzinnych w ustawowo przewidzianych terminach.Prosimy o wyrozumiałość.