Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zapytanie ofertowe – Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku

Zapytanie ofertowe na usługi społeczne o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty do 130 000 złotych.

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie rehabilitacji ruchowej – terapia stopy oraz logopedy dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w 2022 roku”