Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku na 2022 rok – ogłoszenie II

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na miniPortalu – szczegóły postępowania.