Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, tj. starszy referent ds. usług opiekuńczych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Termin składania ofert do dnia 02.08.2021 roku.

Informacja o rozmowie kwalifikacyjnej.pdf

Informacja o wyniku naboru.pdf