Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku


Zarządzenie nr 7/2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 26.02.2021 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku w 2021 roku w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku.